logo

ZNACZENIE POROZUMIEŃ

Znaczenie porozumień z MFW wykracza poza pomoc uzyskaną bezpośrednio z tej instytucji. Porozumienie z 1990 r. umożliwiło Polsce dostęp do innych form zagranicznej pomocy:   kredytów Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwes­tycyjnego;   funduszu stabilizacyjnego w kwocie 1 mld dolarów, postawio­nego do dyspozycji Polski, aby umożliwić wprowadzenie wewnętrz­nej wymienialności złotego;umowy o restrukturyzacji zadłużenia wobec Klubu Parys­kiego stanowiącej, że ,w okresie realizacji porozumienia Polska nie będzie płacić rządom klubu należnych rat i odsetek.Kolejne porozumienie z MFW zawarte w kwietniu 1991 r. do­tyczyło 3-letniego programu dostosowawczego na okres 1991-1993 (Extended Fund Facility — EFF).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂