logo

ZASOBY FINANSOWE

Zasoby finansowe Banku Światowego składają się z: kapitału zakładowego, funduszów własnych, zaciągniętych pożyczek. Kapitał zakładowy jest udziałowy. Udziały państw członkowskich składają się z dwu części. Pierwszą (10%) stanowi kapitał wpłacony, z czego 1% uiszczany jest w złocie lub dolarach, natomiast 9% w walucie własnej członka. Druga część (90%) to tzw. fundusz gwarancyjny stanowiący zabezpieczenie zobowiązań banku z tytułu emitowanych obligacji i udzielonych gwarancji (fundusz powstaje w krajach człon­kowskich i może być wpłacany do banku na jego żądanie w przypa­dku konieczności pokrycia zobowiązań w walucie. danego kraju). Kapitał zakładowy ustalono na 10 mld dolarów. Stopniowo zwięk­szał się on, co wiązało się ze wzrostem liczby członków i roz­szerzeniem działalności banku. W roku 1986 kapitał subskrybowany Banku Światowego wynosił 77,5 mld dolarów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂