logo

WYDATKI LOKALNE

Wydatki lokalne związane z realizacją dofinan­sowywanej inwestycji powinny być pokryte w walucie danego kraju. Działalność kredytowa banku odegrała znaczącą rolę w pobudza­niu rozwoju gospodarczego państw członkowskich. Ze względu jed­nak na ostre warunki ekonomiczne przy przyznawaniu kredytów, bank nie był w stanie pokryć wszystkich potrzeb krajów rozwijają­cych się czy będących w kłopotach finansowych. Działalność Banku Światowego uzupełniają też inne, powstałe z jego inicjatywy, instytu­cje finansowe, jak Międzynarodowa Korporacja Finansowa i Mię­dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂