logo
  • Marzec 18, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania WSZECHSTRONNY ROZWÓJ została wyłączona

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Reprezentatywnym ich przedsta­wieniem jest wypowiedź przewodniczącego ZG SZSP Stanisława Gabrielskiego:„ Zapewnienie wszechstronnego, pełnego rozwoju studen­tów, między innymi przez tworzenie wartościowych propozycji spędzania czasu wolnego, który nie może być tylko kompensacją czasu pracy, ale przede wszystkim istotnym wzbogaceniem na­szego życia.Pogłębienie integracji moralno-politycznej i kulturalnej środowiska akademickiego, której podstawą są idee i wartości socjalizmu, powinności patriotyczne wobec Polski.Przygotowanie studentów do pełnienia funkcji społeczno- -kulturalnych w społeczeństwie.Kształtowanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedli­wości społecznej, umiejętności współżycia z ludźmi.”W wypowiedzi tej, zawierającej powtarzające się na ogół w ciągu minionych lat sformułowania, zabrakło jednego z naj­ważniejszych celów instytucji, deklarowanych w jej programach i faktycznie realizowanych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂