logo

WPŁYW REDUKCJI ZADŁUŻENIA

Wpływ redukcji zadłużenia na rozwój gospodarczy danego kraju zależy od kondycji dłużnika. Fiskalne skutki redukcji obejmują mniejszy nacisk rządu na pozyskiwanie funduszy w kraju i zmniej­szenie stóp procentowych długu krajowego. Bardzo ważna jest rów­nież wiarygodność kredytowa dłużnika i bardziej atrakcyjne warunki inwestowania, co sprzyja napływowi kapitału zagranicznego. Reduk­cja zadłużenia uwzględnia m.in. nominalną skalę redukcji w momen­cie podpisania porozumienia, nowe pożyczki, oszczędności z tytułu stosowania przez państwa wierzycielskie niższych stóp procentowych dla obsługi części długu. Biorąc to pod uwagę, wyliczono, że z łącznej sumy 70,6 mld dolarów zadłużenia wobec Klubu Londyńs­kiego,- które było przedmiotem kolejnych 12 umów, efektywna redu­kcja wahała się od 18% w przypadku Brazylii do 80% w przypadku Nigerii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂