logo

WNOSZONE SKŁADKI

Składki wnoszą państwa członkowskie, a wkłady — terytoria zależne, np. Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia, Francuska Poline­zja, Guam i Samoa Wschodnie, oraz terytoria powiernicze, będące pod zarządem amerykańskim. Poza Stanami Zjednoczonymi, teryto­ria te należą do Wielkiej Brytanii, Francji, Nowej Zelandii i Australii (wyspa Norfolk). Szczególnym przypadkiem wyeliminowania składek w organizacji międzynarodowej jest Międzynarodowe Towarzystwo Mozeli. Po­wstało w 1957 r. w Trewirze jako kompania z ograniczoną od­powiedzialnością w rozumieniu prawa zachodnioniemieckiego i zo­stało oparte na II aneksie międzynarodowej konwencji w sprawie kanalizacji Mozeli. Towarzystwo jest finansowane z kapitału za­kładowego, w którym udział Niemiec i Franq’i wynosi po 50 min, a Luksemburga 2 min marek niemieckich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂