logo

W TRAKCIE SESJI

W trakcie sesji plenarnej potwierdzono trafność wyboru celów statu­towych i sformułowano cztery problemy globalne, do których, roz­wiązania MFW musi się przyczynić:.  wysokie bezrobocie w większości uprzemysłowionych państw, którego poziom jest najwyższy od czasu kryzysu z lat 30.,  spadek skłonności do oszczędzania w większości uprzemys­łowionych państw i związany z tym wzrost deficytów fiskalnych, co daje w efekcie wysokie stopy procentowe; równocześnie obserwuje się w niektórych państwach nadmierne zadłużenie publiczne, za­grażające stabilizacji finansowej i gospodarczej, niezadowalająca sytuacja ekonomiczna wielu krajów rozwija­jących się i w rezultacie skrajne ubóstwo milionów ludzi, .   komplikacje związane ze zmianami ustrojowymi i gospodar­czymi w krajach, które zdecydowały się przejść od gospodarki planowej do gospodarki wolnorynkowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂