logo
  • Kwiecień 30, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania UTRZYMANIE PRZY ŻYCIU została wyłączona

UTRZYMANIE PRZY ŻYCIU

Instytucje więc „utrzymują się przy życiu” dzięki społecz­nej akceptacji. Przekonanie o ich niezbędności, nawet jeśli owa niezbędność pociąga za sobą pewne niewygody dla grup lub jednostek, jest warunkiem skutecznego działania instytucji. Najprostszy przykład — wojsko. Służba wojskowa przez wielu młodych ludzi traktowana jest nie tylko jako uciążliwy obowią­zek, ale także jako bezsensowna strata czasu. Jednakże w świado­mości ogółu, społecznej większości, także tych, których te uciążliwości dotykają najbardziej, niezbędność wojska jako insty­tucji jest czymś niekwestionowanym.Sytuacja, w której następuje rozdźwięk między wartościami reprezentowanymi przez instytucję a przekonaniami większości ludzi objętych jej działaniem, prowadzi do upadku autorytetu instytucji, a w konsekwencji jej zniszczenia lub dewiacji. (Lub też — jeśli jest dostatecznie elastyczna — do zmiany celów i spo­sobów funkcjonowania.)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂