logo

UMOWY BILATERALNE

Umowy bilateralne zaczęto podpisywać w 1991 r., większość zawarto i     w roku następnym, a ostatnią (z Hiszpanią), w lipcu 1993 r. Przyczyną trudności w osiągnięciu porozumienia były m.in. kłopoty  z ustaleniem faktycznego stanu należności.Państwa wierzycielskie uzależniły swą zgodę na redukcję zadłużenia od spełnienia następujących warunków: realizacji programustabilizacji gospodarki i przekształceń strukturalnych, terminowego wywiązywania się z płatności wobec Klubu Paryskiego, ustalenia    warunków obsługi zadłużenia wobec innych wierzycieli na porów­nywalnych zasadach. Opóźnienia w terminowym wywiązywaniu się ;   z płatności formalnie mogą spowodować zawieszenie realizacji całe­go porozumienia. Zerwanie nie następuje jednak automatycznie po zaprzestaniu płatności, przy mniejszych opóźnieniach płaci się tylko karne odsetki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂