logo

SZANSA POPRAWY

Teoretycznie Polska powinna mieć szansę na poprawę sytuacji kredytowej na międzynarodowych rynkach finansowych. Jednakże nowe kredyty nadal zaciągamy głównie w instytucjach międzyna­rodowych, jak Bank Światowy, EBOR i Europejski Bank Inwes­tycyjny. Istnieją bardzo rozbieżne poglądy na naturę kryzysu zadłużeniowe­go, formułowane przez czterech głównych współuczestników między­narodowych stosunków pożyczkowych. Generalnie, są nimi między­narodowe banki udzielające pożyczek, przedstawiciele rządów, in­stytucje międzynarodowe (jak MFW i Bank Światowy) oraz za­dłużone państwo. Nie są to grupy jednorodne. Na przykład banki wierzycielskie działają na różnych podstawach prawnych i odmienny jest ich stosunek do dłużników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂