logo
  • Luty 9, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania STAŁA BAZA MATERIALNA została wyłączona

STAŁA BAZA MATERIALNA

Ludziom tym zapewniała in­stytucja warunki bardzo skromne, lecz przy pewnej dozie entuzja­zmu wystarczające do życia — stypendia, doraźne nagrody zdo­bywane za jakieś osiągnięcia twórcze bądź też etaty czy półetaty administracyjno-techniczne, nie wymagające dostosowania się do rytmu ośmiogodzinnego dnia pracy.Stałą bazę materialną stanowiły kluby oraz „centra” i „ośrod­ki klubowe” wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji peł­nionych przez nie wielorakich funkcji. Sieć klubów obejmu­jącą wszystkie ośrodki akademickie i filie tworzyły jednostki organizacyjne różnego rodzaju: od skromnych klubów w pe­ryferyjnych Domach Studenckich i małych, filialnych uczel­niach, do potężnych, wielofunkcyjnych ośrodków w dużych miastach akademickich. Takie „centra klubowe” zajmują zwy­kle cały budynek wyposażony w sale teatralne i kinowe, sale prób i ćwiczeń, bary, kawiarnie, posiadają także własne środki transportu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂