logo

SILNA STRUKTURA

IDĄ jest strukturalnie silnie powiązana z Bankiem Świato­wym. Prezes banku jest jednocześnie prezesem IDA, a gubernatorzy banku są również gubernatorami w IDA. IDA udziela pożyczek na specjalnych warunkach i wyłącznie na określone cele. Nie wspomaga ona zadań, które mogą być finan­sowane ze źródeł prywatnych bądź ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Udzielenie pożyczki jest rekomen­dowane przez kompetentny komitet, dokonujący szczegółowej anali­zy projektu i związanych z nim nakładów. Komitet jest wyznaczany przez IDA i w jego skład wchodzi gubernator z danego państwa lub gubernator reprezentujący terytoria, których władze ubiegają się 0  pomoc, oraz jedna lub kilka osób z personelu technicznego IDA.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂