logo
  • Styczeń 16, 2012
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania PODKREŚLENIE STATUTU została wyłączona

PODKREŚLENIE STATUTU

Statut ten podkre­śla, iż Rada jest ciałem stawiającym się jakby na zewnątrz SZSP, jest organem przedstawicielskim ruchu, reprezentującym jego interesy wobec organizacji. Proponowano, by w jej skład wcho­dził tylko jeden przedstawiciel Wydziału Kultury ZG SZSP. Do statutowych obowiązków Rady Programowej należało także organizowanie i programowanie imprez artystycznych. Teatr- -ruch dążył do tego, żeby przejąć kontrolę nad całokształtem ‚ziałalności społecznej i artystycznej młodego teatru. Rada mia­ła programować wyjazdy zagraniczne i wymiany artystyczne z tea­trami innych krajów. Miała także zająć się sprawami bytowymi zespołów, opracowaniem systemu stypendialnego oraz zabezpie­czeń socjalnych. Miała występować w roli mediatora w spra­wach spornych między ruchem a organizacją.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂