logo
  • Wrzesień 22, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania OKRES DOŚWIADCZEŃ W DZIAŁALNOŚCI została wyłączona

OKRES DOŚWIADCZEŃ W DZIAŁALNOŚCI

Rok 1979 był okresem doświadczeń w działalności organiza­cyjnej teatru-ruchu. Teatr — próbował przeciwstawić się istnie­jącemu światu i tworzyć w spektaklach świat własny. Ruch — próbował zapewnić możliwość istnienia teatrowi. W ciągłych utarczkach z organizacją, wobec której teatry znajdowały się w sytuacji dwuznacznej ulegając jej presji, lecz zarazem czer­piąc z niej korzyści — w mnożących się zatargach z władzami różnych szczebli, w atmosferze rosnącego społecznego napię­cia ruch teatralny radykalizował się coraz bardziej. Mimo to kolejna próba sił, jaka odbyła się na listopadowym Forum Mło­dego Teatru w Toruniu, wypadła zdecydowanie niekorzystnie dla ruchu. Wybrano nową Radę i w wyniku zmian ordynacji wy­borczej SZSP udało się wprowadzić do niej swych przedsta­wicieli w takiej liczbie, że proporcje między twórcami a dzia­łaczami uległy zasadniczej zmianie na korzyść tych ostatnich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂