logo

OGROMNE KWOTY

Ogromne kwoty, jakie wpływały na rachunki w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zmusiły banki do znalezienia sposobu ich zyskownego wykorzystania. Tymczasem wzrost inflacji spowodowa­ny szokiem naftowym spowodował, iż realne stopy oprocentowania w krajach uprzemysłowionych zmalały, a w niektórych przypadkach stały się negatywne. Równocześnie kraje importujące ropę zostały zmuszone do zaciągania pożyczek w celu sfinansowania deficytu. W międzynarodowych kołach bankowych uznano, że kraje Ameryki Łacińskiej mają dobre perspektywy rozwoju i zaczęto im udzielać zwrotnej pomocy, której źródłem były petrodolary. Większość poży­czek była udzielona w dolarach przez syndykaty banków między­narodowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂