logo
  • Marzec 29, 2013
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania OFICJALNA IDEOLOGIA została wyłączona

OFICJALNA IDEOLOGIA

Nie kwestionował treści oficjalnej ideo­logii, domagał się jedynie jej rzeczywistej realizacji, wskazu­jąc na rozbieżność między zawartymi w niej zasadami a ich praktykowaną interpretacją. „Zmiana” nie oznaczała więc ja­kiegoś radykalnego przewrotu, lecz jedynie zmianę stosunku rządzących do głoszonych przez nich samych postulatów, do­puszczenie przedstawicieli społeczeństwa (szczególnie mło­dych) do współodpowiedzialności i współdecydowania o waż­nych dla nich samych i dla całego kraju sprawach. „Odnowa” to przede wszystkim odnowa moralna, powrót do szczerości, spontaniczności, ideowego entuzjazmu i poświęcenia, do postaw charakterystycznych dla okresów rewolucyjnych przełomów, znanych zresztą twórcom młodego teatru jedynie z literatu­ry i opowiadań rodziców.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂