logo

OBSZERNOŚĆ DOKUMENTU

Obszerny raport stwierdzał, że dwa podstawowe wymogi,o  których wspominał wcześniej Werner, zostały już zrealizowane:całkowita wymienialność walut, 2) kompletna liberalizacja przepły­wu kapitału i pełna integracja rynków finansowych. Natomiast w celu wykonania trzeciego z zaleconych wymogów (stałości kursów wy­miennych) Wspólnota musi stać się jednym terytorium monetarnym.W paragrafie 23 raportu stwierdzono, że przyjęcie wspólnej waluty nie jest niezbędne do stworzenia unii monetarnej, jednakże mając na uwadze powody ekonomiczne, polityczne i psychologiczne, byłoby ono naturalnym i pożądanym składnikiem, unii walutowej. Pozwoliłoby np. uniknąć, kosztów związanych z wymianą walut. Przejście od narodowej polityki monetarnej do jednolitej polityki w ramach Wspólnoty, byłoby konsekwencją przystąpienia do Unii Europejskiej (paragraf 24).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂