logo
  • Lipiec 27, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania NOWA RADA została wyłączona

NOWA RADA

Powstała nowa Rada, w skład której weszło 7 kie­rowników teatrów i 8 działaczy kultury […]. Chcieliśmy raz jeszcze zwrócić uwagę na ciągle powiększający się rozłam między ludźmi tworzącymi w organizacji a ludźmi decydującymi o  mej.”  W tekście podane są liczne fakty zarówno bezskutecz­nych działań Rady na rzecz obrony ruchu teatralnego, jak i mani­pulacyjnych zabiegów organizacji.W tym samym czasie Rada Programowa zwraca się do plenum ZG SZSP z postulatem rozwiązania tej organizacji lub zasadni­czej zmiany jej struktury. Rada występuje z projektem przepro­wadzenia ogólnopolskiego referendum wśród wszystkich studen­tów, na którym wypowiedzieliby się oni bądź za powołaniem nowej samorządnej organizacji studenckiej niezależnej od SZSP, której program mógłby jednoczyć wszystkich studentów bez względu na światopogląd i przynależność organizacyjną, bądź za zasadniczymi zmianami strukturalnymi w SZSP, które zapew­niają tej organizacji rzeczywistą reprezentację środowiska stu­denckiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂