logo

LICZNE PROPOZYCJE

Dość liczne są natomiast propozycje konwersji części zobowiązań wobec Klubu Paryskiego na zasadach komercyjnych. W tym przypa­dku należność wobec wierzyciela może zostać wykupiona przez zagranicznego inwestora, a wykupiony dług wymieniony na udziały kapitałowe w przedsiębiorstwach będących własnością Skarbu Państ­wa lub na polską walutę z budżetu państwa. Stosowanie konwersji może poprawić polski bilans płatniczy w przyszłości, gdy zapadać będą terminy płatności rat kapitałowych, wówczas część kapitału zostaje spłacona przed terminem w walucie krajowej z dyskontem.Dopiero w końcu 1994 r. została uregulowana sprawa spłat naszych zobowiązań wobec zachodnich banków komercyjnych sku­pionych w Klubie Londyńskim.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂