logo

KAŻDE POROZUMIENIE Z DŁUŻNIKIEM

Mimo przyjęcia przez wierzycieli generalnej zasady, iż każde zadłużone państwo będzie traktowane odrębnie, w praktyce wy­stąpiły określone zbieżności. Przede wszystkim banki uznały, iż kwestią podstawową jest bieżąca płynność płatnicza dłużników.Każde porozumienie z dłużnikiem było obwarowane koniecznością akceptacji zaleceń MFW, dawało jednak szansę uzyskania bieżącej pomocy kredytowej. W pierwszej połowie lat 80. oceniano, że losy gospodarki światowej zależą od układu stosunków łączących wielkie banki międzynarodo­we, MFW i dłużników. Gdy stosunki te ulegały zaostrzeniu w związ­ku z niesumiennością dłużników, nieustępliwym stanowiskiem ban­ków lub pogorszeniem się warunków ekonomicznych, mówiono o    niewypłacalności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂