logo
  • Maj 11, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania INTERESY CAŁEJ WSPÓLNOTY została wyłączona

INTERESY CAŁEJ WSPÓLNOTY

Mogą to być interesy całej wspólnoty narodowej lub nawet ludz­kiej (instytucje służące ochronie środowiska naturalnego) warstwy społecznej, elity władzy, grupy zawodowej, wyznaniowej czy etni­cznej. Obok celów wspólnych wszystkim instytucjom, sprowadza­jącym się do zapewnienia stabilizacji całego systemu społeczne­go, większość z nich powołana jest to realizacji celów konkret­nych, oczywistych i powszechnie akceptowanych: szpitale służą do leczenia chorych, więzienia mają być miejscem izolacji osób niebezpiecznych dla społeczeństwa, szkoły są po to, by przygo­towywać młodzież do dorosłego życia, rząd ma rządzić, placów­ki kulturalne powinny zaspokajać potrzeby uczestnictwa w kul­turze, zapewnić ciągłość tradycji, a zarazem, roztaczając opiekę nad twórcami stwarzać warunki rodzenia się nowych form ekspresji i obrazów świata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂