logo
  • Styczeń 10, 2012
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania GRANICE KOMPROMISU została wyłączona

GRANICE KOMPROMISU

O polityczności teatru nie stanowi tematyka jego spektakli, lecz jego etos, jaki wyznaje i realizuje. Teatr etycz­ny to zarazem teatr społeczny, traktujący siebie jako model spo­łeczeństwa alternatywny wobec zastanej struktury społecznej (jednocześnie przebudowę świata zaczyna od siebie) […]. Pod­stawowe pytanie etyczne teatru politycznego, występującego przeciw strukturze rzeczywistości: Czy wolno tę strukturę na­ruszać nie dając nic w zamian, nie proponując żadnego roz­wiązania pozytywnego […]. Jeżeli ją naruszam, niezależnie od tego, w jaki sposób, to tę strukturę modyfikuję, wprowadzam do niej nowe.”„Granice kompromisu, czyli granice uczciwości. Kompromis pragmatyczny, czyli życiowy (także i taki, który służy możli­wości powstania i prezentacji spektaklu). Kompromis taktyczny, etyczny i artystyczny, autocenzura, wejście w układ, czekanie na dobry moment.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂