logo

ETAPY REALIZACJI

Raport zawierał szczegóły dotyczące pierwszych etapów realizacji tego zamysłu oraz ogólnie określał dalsze etapy. Pierwszy etap miał polegać na stworzeniu‘warunków do koordynowania i konwergencji polityki fiskalnej i monetarnej, na co przewidziano 3 lata. W drugim etapie miano ograniczyć falowanie kursów walutowych, utworzyć fundusz stabilizacyjny i ograniczyć kontrolę przepływu kapitału. W marcu 1971 r. ustalenia raportu zostały zatwierdzone przez Radę Europy. Na ich podstawie w 1972 r. wprowadzono procentowe ograniczenia dopuszczalnych wahań kursów walutowych. Rok póź­niej, również na podstawie decyzji Rady, utworzono Europejski Fundusz Współpracy Monetarnej (European Monetary Cooperation Fund — EMCF). Dalsze posunięcia zostały zablokowane na skutek kryzysu naftowego z lat 1973-1974.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂