logo

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Również i ten projekt dofinansowuje Europejski Bank Inwestycyjny pożyczką w wysokości około 110 min dolarów. Poważną pożyczką uzyskaną z Banku Światowego jest 280 min dolarów przeznaczone na prywatyzaq’ę i restrukturyzację gospodarki oraz stymulowanie wzrostu konkurencyjności przemysłu. Połowę tej kwoty postawiono do dyspozycji rządu. Pozostałe 140 min dolarów rząd odpożyczył Polskiemu Bankowi Rozwoju na linię kredytową do celów restrukturyzacji. Do końca 1992 r. wykorzystano około 27% pożyczki. Ministerstwo Finansów otrzymało pożyczkę w kwocie 200 min dolarów na rozwój sektora finansowego, w tym 150 min dolarów na program przekształceń strukturalnych (przy czym połowa tej sumy przeznaczona jest na obsługę redukcji zadłużenia), a pozostała kwota (50 min dolarów) na pomoc techniczną dla banków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂