logo

BANK POŚREDNICZY

Bank pośredniczy między finansowymi monopola­mi wypożyczającymi swe kapitały a członkami korzystającymi z tych pożyczek. Zgodnie ze statutem bank oddziałuje na kierunki i charak­ter cyrkulacji kapitału prywatnego. Własne zasoby angażuje nato­miast tylko w te inwestycje, które nie zdołają przyciągnąć prywat­nego kapitału z powodu np. długiego cyklu inwestycyjnego czy niskiej rentowności. Szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego inwesty­cje w dziedzinie np. transportu, łączności, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej,’oświaty mogą liczyć na pomoc banku, gdyż ich pomyślny rozwój stwarza jednocześnie warunki do napływu kapitału prywatnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂