//////

ZALEGŁOŚĆ W OPŁATACH

Ze 185 państw członkowskich ONZ aż 107 ma zaległości w opła­tach członkowskich. Stany Zjednoczone, dotychczas główne źródło finansowania organizacji, zalegają ze składkami na kwotę 1,4 mld dolarów. Jednocześnie Kongres USA wywiera presję na rząd, aby doprowadzić do reformy systemu finansowania ONZ i zredukowa­nia amerykańskiej pomocy. Proponowane zmiany zmierzają do unie­zależnienia budżetu ONZ od składek państw członkowskich. Roz­waża się propozycję Jamesa Tobina, laureata Nagrody Nobla z dzie­dziny ekonomii, pobierania na konto ONZ 0,05% wartości wszyst­kich międzynarodowych krótkoterminowych transakcji finansowych. Mówi się także o pobieraniu „podatku” ogólnoświatowego od zużywanej energii, a także o pobieraniu niewielkiej taksy od wszyst­kich biletów lotniczych. To wszystko wymaga jednak zmiany Karty Narodów Zjednoczonych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.