//////

OGROMNE KWOTY

Ogromne kwoty, jakie wpływały na rachunki w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zmusiły banki do znalezienia sposobu ich zyskownego wykorzystania. Tymczasem wzrost inflacji spowodowa­ny szokiem naftowym spowodował, iż realne stopy oprocentowania w krajach uprzemysłowionych zmalały, a w niektórych przypadkach stały się negatywne. Równocześnie kraje importujące ropę zostały zmuszone do zaciągania pożyczek w celu sfinansowania deficytu. W międzynarodowych kołach bankowych uznano, że kraje Ameryki Łacińskiej mają dobre perspektywy rozwoju i zaczęto im udzielać zwrotnej pomocy, której źródłem były petrodolary. Większość poży­czek była udzielona w dolarach przez syndykaty banków między­narodowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.