//////

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Z sumy tworzącej kapitał zakładowy banku efektywnej wpłacie podlega tylko mała część. Większość stanowi bowiem fundusz gwa­rancyjny, podlegający wpłacie tylko na żądanie banku i tylko wów­czas, gdy kapitał jest niezbędny do realizaqi zobowiązań w związku z udzielonymi przez bank gwarancjami. Zgodnie z postanowieniami statutu bank dokonywał: podwyższenia kapitału zakładowego, aby móc rozszerzyć działalność kredytową. Po zmianach w latach 1956, 1960 i 1985, o których będzie mowa poniżej, Międzynarodowy Bank. Odbudowy i Rozwoju stał się częś­cią grupy Banku Światowego. Struktura organizacyjna Banku Świa­towego jest taka sama jak MFW. Obejmuje. ona: Radę Guberna­torów, Dyrekcję Banku, departamenty funkcjonalne i operacyjne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.