Tanie Mieszkania Na Sprzedaż W Krakowie | Finanse
logo

Posts Tagged ‘tanie mieszkania na sprzedaż w Krakowie’

MIŁY OBOWIĄZEK

Współcześnie różnice pomiędzy poszczególnymi państwa­mi zależą jedynie od zakresu owej współpracy.Niniejsza książka uwzględnia nowe kwestie, wykraczające poza dotychczasowe ujęcia podręcznikowe z zakresu międzynarodowych stosunków finansowych. Realia skłoniły m.in. do szerokiego potrakto­wania międzynarodowej problematyki podatkowej, pomocy zagranicz­nej i inwestycji zagranicznych. Przedstawione też zostały aktualne dane liczbowe, które pozwalają na. lepsze zrozumienie referowanych zagadnień. Miłym obowiązkiem autora jest złożenie podziękowań uczelniom i instytucjom zagranicznym, które udzieliły największej pomocy w gromadzeniu niezbędnych materiałów do tej książki. Są to przede wszystkim: International Bureau of Fiscal Documentation z Amster­damu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Fundacja Eberta z Bonn i Trent University z Nottingham.   Paweł JaniecWitaj! Jestem
Read More