Pozew Zbiorowy W Sprawie Kredytów We Frankach | Finanse
logo

Posts Tagged ‘pozew zbiorowy w sprawie kredytów we frankach’

ZNACZENIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Doceniono ekonomiczne znaczenie stosunków międzynarodowych i przewidziano powołanie Rady Ekonomicznej i Społecznej, w ra­mach której państwa mogłyby współpracować w celu zapewnienia światu zdrowych stosunków ekonomicznych i społecznych.^W artykule I układów sformułowano sześć zadań, które miał realizować MFW: popieranie międzynarodowej .współpracy monetarnej w trybie konsultacji i kooperacji w zakresie międzynarodowych zagadnień walutowych;wspieranie rozwoju i zrównoważonego wzrostu wymiany mię­dzynarodowej, a przez to popieranie i utrzymywanie wysokiego po­ziomu zatrudnienia i realnego dochodu oraz wspomaganie rozwoju zasobów produkcyjnych;   przyczynianie się do stabilizacji systemu walutowego, utrzy­mywanie uporządkowanych stosunków walutowych wśród państw członkowskich i unikanie konkurencyjnej deprecjacji walut. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga
Read More