logo

Archive for Grudzień, 2016:

WŁASNOŚĆ I AKTYWA

Własność i aktywa MFW — niezależnie od tego, gdzie się znajdują i kto je posiada — są wolne od zajęcia prawnego z wyjątkiem okoliczno­ści, kiedy MFW rezygnuje z tego zwolnienia ze względów proceso­wych. Własność i aktywa MFW nie podlegają konfiskacie, rewizji i rekwizycji bez względu na to, gdzie się znajdują. Wyłączone jest też wywłaszczenie lub zajęcie własności i aktywów MFW w drodze postępowania administracyjnego lub sądowego. Aktywa, własność, dochody, operacje i transakcje MFW są wolne od wszelkich podat­ków i ceł. Żaden podatek nie może też obciążać pracowników MFW, którzy nie są obywatelami danego państwa. Artykuł X, zobowiązał MFW do współpracy
Read More