logo

Archive for Maj, 2015:

POCZĄTEK KRYZYSU

Kryzys rozpoczął się od meksykańskiego moratorium, tzn. jedno­stronnej deklaracji o niewypłacalności, ogłoszonej 12 sierpnia 1982 r. Od początku 1980 r. gospodarka meksykańska cierpiała na doleg­liwości wewnętrzne i zewnętrzne. Od połowy lat 70. Meksyk był jednym z głównych eksporterów ropy naftowej i korzystał na pod­wyżkach cen tego surowca w latach 1973-1974 oraz w 1979 r. Ponieważ rząd meksykański był zarówno właścicielem przemysłu naftowego, jak i go nadzorował, to wpływy z tego tytułu były bezpośrednio dochodem publicznym. Bankierzy międzynarodowi, w tym również amerykańscy, mając na uwadze zasoby finansowe tego kraju uznali go za bezpiecznego kredytobiorcę. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More


PRZEZNACZENIE PIENIĘDZY

Tymczasem rząd Meksyku zdecydował się przeznaczyć pieniądze przede wszyst­kim na wzrost wydatków publicznych i finansowanie programów socjalnych. Pociągnęło to za sobą ogromny deficyt finansowy, jak­kolwiek lata 70. były w sumie pomyślne. Problemy rozpoczęły się po drugiej podwyżce cen ropy naftowej w 1979 r. Tym razem kraje uprzemysłowione zareagowały ogranicze­niem jej zużycia i przestawieniem się na inne źródła energii, co wpłynęło na zmniejszenie popytu na ropę, a światowa recesja spowo­dowała dalszy spadek zapotrzebowania na ten surowiec. Wysoka inflacja sprawiła, iż kurs peso meksykańskiego był sztucznie zawyżo­ny w stosunku do dolara. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego,
Read More