logo

Archive for Styczeń, 2015:

W RAMACH PLANU

W zadłużeniu przodowały państ­wa Ameryki Łacińskiej —Argentyna, Brazylia i Meksyk. Na koniec 1994 r. zadłużenie netto wynosiło 108 mld dolarów, z czego więk­szość stanowiły zobowiązania wobec wierzycieli komercyjnych.W ramach tzw. planu Brady’ego od 1989 r. przeprowadza się restrukturyzację zadłużenia krajów rozwijających się wobec banków komercyjnych. Ta nowa strategia postępowania z zadłużonymi pań­stwami zakłada traktowanie każdego dłużnika indywidualnie, zachęca do wdrażania mechanizmów rynkowych oraz stabilizowania polityki makroekonomicznej. Równocześnie nowym elementem planu Bra- dy’ego było jednoznaczne zalecenie, iż konieczna jest dobrowolna redukcja długu ze strony kredytodawców. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to
Read More


PRZEWIDYWANIA PLANU

Plan przewidywał czynny udział w likwidacji zadłużenia ze strony MFW, Banku Światowego i rządów państw wierzycielskich. Za słowami poszły czyny. I tak, amerykański Departament Stanu wyasygnował 60 mld dolarów na redukcję zadłużenia w 39 najbardziej obciążonych państwach. Kwotę tę miano wykorzystać w ciągu 3 lat. Plan zakładał ponadto wyasyg­nowanie na identyczny cel 20 mld dolarów przez MFW i Bank Światowy.Do września 1994 r. przeprowadzono 12 operacji redukcji dłu­gów wobec następujących państw: Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Kostaryka, Dominikana, Jordania, Meksyk, Nigeria, Filipiny, Pol­ska, Urugwaj i Wenezuela. Bardzo zaawansowane jest również po­stępowanie w sprawie redukcji zadłużenia Ekwadoru. Łącznie stano­wiło to około 85% wierzytelności
Read More