logo

Archive for Grudzień, 2014:

WYJŚCIE Z POMOCĄ

Z pomocą przyszło również Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), dzięki czemu zredukowano kolejne 815 min dolarów zadłużenia wobec banków komercyjnych. W roku 1994 Klub Londyński zawarł porozumienie z Brazylią, Bułgarią, Dominikaną, Jordanią, Polską i kończył rozmowy z Ek­wadorem. Wynikiem tych porozumień jest zamiana długu na okreś­lone instrumenty finansowe. Ich zabezpieczeniem są depozyty, a to­warzyszą im wstępne spłaty gotówkowe. Zabezpieczeniem kapitału są amerykańskie obligacje skarbowe zerokuponowe, natomiast za­bezpieczenie odsetek stanowią krótkoterminowe amerykańskie obli­gacje skarbowe, systematycznie zamieniane na nowe, które pokrywa­ją przewidywaną wartość przyszłych płatności z tytułu odsetek w określonym czasie (np. roku).   Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga
Read More


DYSKUSYJNY SPOSÓB TRAKTOWANIA ODSETEK

Początkowo dyskusyjny był sposób traktowania odsetek w umo­wach zawieranych według planu Brady’ego. Pierwsze porozumienia zawarte z Meksykiem, Filipinami, Urugwajem i Wenezuelą reduko­wały tylko podstawową kwotę zadłużenia. Od połowy ^ 1993 r. wszystkie porozumienia obejmowały także zaległości z tytułu /od­setek, co zresztą często opóźniało zawarcie umów z powodu trudno­ści w określeniu skali ich redukcji. W momencie zamknięcia umowy zaległości z tytułu odsetek są zamieniane na obligacje PDI (past-due interest bonds), które z reguły mają krótszy okres spłaty i krótszą karencję niż obligacje Brady’ego. Większość obligacji PDI jest opro­centowana na poziomie rynkowym (LIBOR plus 13/16 punktu procentowego). Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec
Read More