logo

Archive for Lipiec, 2014:

MIĘDZYNARODOWE ZADŁUŻENIE POLSKI

Zadłużenie Polski wobec Zachodu ma charakter trwały. W latach 40. Polska korzystała ze zwrotnej pomocy finansowej Stanów Zjed­noczonych i Szwecji. W latach 50. zagraniczne operacje krajów RWPG nie odgrywały większej roli. W kolejnej dekadzie państwa Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polska) przejawiały większe zainteresowanie uzyskaniem pożyczek i zaczęły je częściej zaciągać. Kilkunasto-, a w końcu kilkudziesięciomiliardowe zadłużenie u wierzycieli zachodnich powstało w Polsce w latach 70. O ile w 1971 r. dług brutto (obejmujący należności wobec zachodnich rządów, ban­ków komercyjnych i inne, bez zmniejszania o depozyty ulokowane na kontach zachodnich) wynosił 1138 min dolarów, o tyle w 1979 r. powiększył się o
Read More


PRZYROST ZADŁUŻENIA

Przyrost zadłużenia w poszczegól­nych latach wyglądał następująco: 1971 — 1,1; 1972 — 1,6; 1973  2,8; 1974 — 4,6; 1975 — 8; 1976 — 11,5; 1977 — 14; 1978  17,8; 1979 — 21,1 mld dolarów. Wówczas wiadomości na temat wielkości polskiego zadłużenia zagranicznego nie były w kraju ujaw­niane. Szczególnie nieprawidłowe było to, że rozmiary polskiego zadłużenia u wierzycieli zagranicznych, przeznaczenie pożyczek oraz warunki, na jakich je zaciągano, nie były przedmiotem debat Sejmu. Tym samym parlament był pozbawiony możliwości wpływu na polskie międzynarodowe operacje kredytowe. Kraje zachodnie w ogóle chętnie zaspokajały głód importowy ówczesnych państw socjalistycznych. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i
Read More