logo

Archive for Kwiecień, 2014:

PRZESUNIĘCIE SPŁAT

Niewątp­liwie przesunięcie spłat-nie wystarczyłoby do odbudowy zdruzgotanej gospodarki Polski, która nie miała praktycznie żadnych środków w bilansie płatniczym, co uniemożliwiało prowadzenie normalnego handlu. Przełożenie terminów spłat było w tej  sytuacji, zdaniem R. Portesa, niezbędnym warunkiem uporządkowania sprawy. W raporcie R. Portesa dla Królewskiego Instytutu Spraw Mię­dzynarodowych w Londynie znalazło się stwierdzenie, że potrzebne jest zawarcie porozumienia z ZSRR na temat przyszłości Polski, zanim banki zachodnie zaangażują się ostatecznie w sprawę zmiany terminów zadłużenia i dostarczenia Polsce nowych kredytów. Taką informację podała również 9 lutego 1981 r. agencja Reutera. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że
Read More


KONSULTACJE Z RZĄDAMI

Po konsultacjach z rządami państw zachodnich i bankierami R. Portes stwierdził, że Polska zdolna jest wywiązać się ze swych zobowiązań, jeżeli przyjmie realistyczny plan, obejmujący m.in. reformę gospo­darczą. Plan taki miałby podstawowe znaczenie nie tylko dla zacho­dnich rządów i banków, ale także dla przekonania nowo powstałej „Solidarności” i branżowych związków zawodowych o konieczności poświęceń. Zachodnie banki komercyjne popełniły błędy, stosując zbyt libe­ralną politykę kredytową wobec Polski. Udzielając Polsce kredytów, promowały one eksport. Umożliwiały przez to sprzedaż towarów i usług w sytuacji, gdy Zachód miał trudności z ich zbytem. Narzucił on Polsce pożyczki, aby eksportować maszyny. R. Portes stwierdzał, że Zachód
Read More