logo

Archive for Styczeń, 2014:

NASTĘPNA UMOWA

Następną umowę podpisano 15 lipca 1985 r. Dotyczyła ona zobo­wiązań przypadających na lata 1986-1988. Trzecia umowa została za­warta 19 listopada 1985 r., a kolejna w 1987 r. Na początku 1990 r. nasze zadłużenie wobec Klubu Paryskiego wynosiło 27 mld dolarów. W dniu 15 lutego 1990 r. wynegoqowaliśmy w Paryżu 30% redukcję długu z perspektywą następnej 20% redukcji, jeśli Polska utrzyma wskaźniki gospodarcze zatwierdzone przez MFW. Zadłużenie to zostało rozłożone na 8 lat z 6-letnią karencją. W końcu 1992 r. nasz dług wobec Klubu Paryskiego wynosił 29,7 mld dolarów. Dzięki umorzeniu odsetek nie musieliśmy w 1993 r. zwracać około 2,2 mld
Read More


KLUB LONDYŃSKI

W roku 1983 Klub Londyński przyznał Polsce kredyt w wysoko­ści 65% przypadających do spłaty odsetek.: Natomiast w 1988 r. zawarto porozumienie z około 600 bankami dotyczące kredytów przypadających do spłaty w latach 1988-1993 na kwotę 9 mld dolarów. W efekcie rozłożono raty kapitałowe do 2002 r., a opro­centowanie obniżono. Zmniejszono nam też do 0,81% marżę ponad bazową stopę procentową, która wynosiła 1,75 — 1,87%, co zmniej­szyło koszt odsetek o około 90 min dolarów rocznie. Mimo spłaty około 4,5 mld dolarów długu , na rzecz Klubu Londyńskiego,  nie uzyskaliśmy nowych kredytów średnio- i długoterminowych, a jedy­nie kredyt rewolwingowy (krótkoterminowy) w wysokości
Read More


WIELE POROZUMIEŃ

Do końca lat 80. Polska zawarła wiele porozumień z bankami komercyjnymi m.in. 6 kwietnia 1982 r. we Frankfurcie, 3 listopada 1982 r. w Wiedniu, 3 listopada 1983 r. w Luksemburgu, 13 lipca 1984 r. i 20 lipca 1988 r. w Londynie. Banki wierzycielskie zostały podzielone na 15 grup narodowych, na czele których stoją wybrani agenci narodowi. Nad prawidłowością wszystkich rozliczeń czuwa Agent Międzynarodowy (Dresdener International Bank z Luksem­burga), reprezentujący interesy wszystkich wierzycieli.W roku 1992 oprócz kwoty około 29,7 mld dolarów zobowiązań wobec Klubu Paryskiego, byliśmy dłużni wobec Klubu Londyńskiego 12,1 mld dolarów, a byłym państwom RWPG — 2,5 mld dolarów.
Read More