logo

Archive for Grudzień, 2013:

ZERWANIE ROZMÓW

Właśnie to żądanie doprowadziło do zerwania naszych rozmów z Klubem Londyńskim w czerwcu 1991 r. W dniu 11 lutego 1993 r. banki zgodziły się negocjować sprawę długu na warunkach przedłożonych przez Polskę, tzn. ująć wszystko w jeden pakiet bez żadnych wykluczeń. Co więcej, grupa robocza reprezentująca banki komercyjne, mimo wcześniejszych zastrzeżeń, że pierwsze spotkanie ograniczyć się musi do negocjowania odsetek i kredytu rewolwingowego, zgodziła się potem na dyskusję merytory­czną na temat zakresu dalszych negocjacji i zasad ich prowadzenia. Z kolei delegacja polska podkreśliła gotowość do wznowienia spłaty odsetek. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że
Read More


KONKRETNA WIELKOŚĆ SPŁATY

W Wiedniu Polska zaoferowała konkretną wielkość spłaty, zobo­wiązując się do rozpoczęcia płacenia jej jednocześnie z podpisaniem umowy z bankami. Oferta ta była odpowiedzią na postulat banków, które zgodziły się przyjąć polskie warunki, o ile Polska zobowiąże się do regulowania choćby części odsetek od kredytu podstawowego. Polski wiceminister finansów zastrzegł, że nie wchodzi w grę pod­wyższenie spłaty odsetek od kredytu rewolwingowego. W styczniu 1993     r. Polska obniżyła spłatę do 20% należności. Do tej pory kredyt na potrzeby handlu zagranicznego, zaciągnięty w końcu łat 70., Polska obsługiwała w całości.   Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że
Read More