logo

Archive for Sierpień, 2013:

KRYZYS ZADŁUŻENIOWY

Nie mniej zróżnicowane są zadłużone państwa, przede wszystkim ze względu na rozmiary zaciągniętych pożyczek i potencjał ekonomiczny. Banki międzynarodowe postrzegały na początku problem za- ; dłużenia jako kryzys płynności płatniczej. Uznały, że wysokie, opro­centowanie kredytów i rozmiary rat spowodowały trudności związa­ne ze zwrotem pożyczek na ustalonych wcześniej zasadach. Władze banków przyjęły założenie, że zadłużone państwa nie mogą zbank- i ratować, a kryzys wiąże się z trudnościami krótkoterminowymi, i Zdecydowały więc, iż spłatę należy rozłożyć w czasie.Banki te byty natomiast przeciwne darowywaniu długów i to ! z kilku powodów. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że
Read More


PODOBNE OCZEKIWANIA

Obawiano się, że umorzenie długów jednemu  krajowi stworzy podobne oczekiwania u innych i spowoduje zanie- i chanie lub spowolnienie wdrażania reform, które mają przynieść i długofalowe i niezbędne zmiany gospodarcze. Przedstawiciele banków argumentowali również, iż darowanie długów pogorszy międzynarodową reputację finansową dłużnika i odetnie go od potencjalnej pomocy kredytowej. Reasumując, banki uznały, że ustępstwa z ich ; strony byłyby zbyt kosztowne i demobilizujące dla dłużników. Przy ęły one więc jednolite stanowisko, iż jakiekolwiek dalsze pożyczki muszą być zaaprobowane przez przedstawicieli rządów państw uprzemysłowionych oraz instytucje międzynarodowe. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to
Read More