logo

Archive for Kwiecień, 2013:

  • Kwiecień 16, 2013
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania KRYTERIUM UCZESTNICTWA została wyłączona

KRYTERIUM UCZESTNICTWA

Nie był, ponieważ kryterium uczestnictwa w ruchu nie pokrywało się z przynależ­nością organizacyjną, nie wyłaniał on formalnych przywódców. Przywódcami byli liderzy i członkowie naj­lepszych zespołów teatralnych, ludzie stanowiący w środowi­sku teatrów studenckich autorytety moralne i artystyczne. W tym pierwszym okresie należeli do nich z pewnością Litwiniec z „Ka- lambura”, Lech Raczak z Teatru Ósmego Dnia, Hejduk i Bigo- siński z Teatru 77 z Łodzi, Krzysztof Jasiński z Teatru STU z Krakowa. W parę lat później do grupy liderów dołączył Ryszard Major z „Pleonazmusa”. Przeciw czemu i za czym opowiadał się teatr-ruch w począt­kach swego istnienia? Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem
Read More