logo

Archive for Styczeń, 2013:

  • Styczeń 23, 2013
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania BUDZĄCA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ została wyłączona

BUDZĄCA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ

Nie budzi w nas dreszczy wiadomość o okrucieństwach np. wojny francusko-pruskiej, ale drżymy w niedogrzanych domach; nie możemy leczyć psychicznych obciążeń wojennych naszych ojców, możemy natomiast potykać się z powołaną przez nich do życia biurokracją; nie musimy tworzyć nowych ideologii, musimy jednak walczyć o uczciwą realizację istniejącej.”  Teatr ma być miejscem, w którym aktor dzieli się z innymi tym, co jest rzeczywiście jego odkryciem świata, jego przeżyciem. „W dalszym ciągu będziemy uparcie mierzyć się ze sobą, by osiągnąć szczerość. Myślę, że jest ona największą szansą porozu­mienia z innymi ludźmi, dlatego też warto czynić z niej oręż — nie tylko w
Read More


  • Styczeń 16, 2013
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania W DALSZYM CIĄGU została wyłączona

W DALSZYM CIĄGU

„W dalszym ciągu będziemy uparcie mierzyć się ze sobą, by osiągnąć szczerość. Myślę, że jest ona największą szansą porozu­mienia z innymi ludźmi, dlatego też warto czynić z niej oręż — nie tylko w posługiwaniu się teatrem […]. Jeżeli się pragnie, aby teatr był sposobem bycia, do końca z sobą, partnerami i zapraszanymi do siebie ludźmi, trzeba być szczerym.”  Prawda jako najważniejsza wartość etyczna ma się wyrażać w kreowaniu wobec widza-partnera jedynie takiego świata sce­nicznego, który jest odbiciem aktualnego stanu świadomości członków zespołu. Szczerość wobec siebie daje moralne prawo oceniania innych, krytykowania ludzi decydujących o mechani­zmach instytucji społecznych, politycznych. Paweł JaniecWitaj!
Read More