logo

Archive for Grudzień, 2012:

  • Grudzień 31, 2012
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania PIERWOTNY PROBLEM została wyłączona

PIERWOTNY PROBLEM

„Jest więc pier­wszorzędnym problemem sprowadzenie naszej działalności do świadomego wysiłku twórczego, który da wyraz naszego pozna­nia lub zagubienia — ale prawdy, a nie pełnych «poezji» uro­jonych zagrożeń i wydumanych tematów.” Prawda ma się wyrażać również w mówieniu wprost o waż­nych, a spychanych z pola widzenia problemach życia społecz­nego kraju. „Dotykamy tu sprawy, podejrzewam, fundamental­nej — istnienia swoistego ewenementu «autocenzury». O tym piekielnie szkodliwym zjawisku nie tylko na gruncie teatru studenckiego trzeba mówić i pisać. Trzeba je kompromito­wać” — pisze Ryszard Bigosiński z Teatru 77. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało.
Read More


  • Grudzień 20, 2012
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania FUNDAMENTALNA WARTOŚĆ została wyłączona

FUNDAMENTALNA WARTOŚĆ

Poszukiwanie „prawd na życie prawdziwe” — tak określa zadanie teatru Kazimierz Grochmalski z Teatru „Maja” z Po­znania.Drugą fundamentalną wartością etyczną wyznaczającą kieru­nek działań i kryteria samooceny zespołów czujących się ucze­stnikami teatru-ruchu było poczucie odpowiedzialności za kształt rzeczywistości społecznej, w jakiej żyć przyszło młodym twórcom, „zaangażowanie społeczne” — słowo wytarte, lecz trudno znaleźć inne określenie odpowiadające treści tego sformułowania. Nieobojętność, wrażliwość na każde zło, nie­sprawiedliwość i przede wszystkim na kłamstwo. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w
Read More


  • Grudzień 11, 2012
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania PODOBNE SPOJRZENIE została wyłączona

PODOBNE SPOJRZENIE

Podobnie widzi zadania teatru Lech Raczak: „Teatr powinien być sztuką, która podej­muje istotną problematykę polityczną, zajmuje się własnym pokoleniem, bada jego możliwości, rolę, jaką może odegrać, aspiracje.”Teatr, zdaniem Bogusława Litwińca, „dopiero zmieniając świat współżyje z nim […]. Świadomość teatru musi być zatem walcząca, musi być zarazem herezją.” „Trzeba więc, aby teatr ingerował w aktualne problemy życia społecznego, aby dyskutował pryncypia światopoglądowe, by miał ambicję być nie tylko świadkiem i zwierciadłem, ale i twórcą, i sędzią swoich czasów, by czuł potrzebę tworzenia dla siebie i widzów norm postępowania zgodnych z wymogami rodzącej się nowej rzeczywistości, odwagę kształtowania od­biorcy, zmuszania go do
Read More