//////

Monthly Archives: Sierpień 2012

WYPOWIEDZI NAJWYBITNIEJSZYCH

Wypowiedzi najwybitniejszych przedstawicieli teatru studenc­kiego tamtych lat, przywódców ruchu teatralnego, świadczą wy­raźnie o poczuciu misji młodego teatru. Jego celem miało być zrewolucjonizowanie rzeczywistości, przyspieszenie społecznych przemian, jakich zapowiedzią była zmiana ekipy rządzącej po wydarzeniach grudniowych w Gdańsku. Teatr studencki nie zre­wolucjonizował opornej rzeczywistości, doprowadził za to do re­wolucji w samym teatrze. Teatr polityczny, który ukształtował się na początku lat siedemdziesiątych, wywołał szereg trwałych zmian w zakresie środków ekspresji, języka teatralnego, stosunku widza i aktora, sposobu traktowania przestrzeni teatralnej > — przede wszystkim — samej funkcji teatru.