logo

Archive for Październik, 2010:

  • Październik 28, 2010
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania OSTATNI FESTIWAL została wyłączona

OSTATNI FESTIWAL

Festiwal (19—26 października 1975) to Festiwal ostatni. Nie dlatego, że wyczerpała się atrakcyjność tego rodzaju imprezy dla publiczności i uczestników (w tym właśnie roku zanotowano naj­większą liczbę zagranicznych i polskich zespołów), lecz dlatego, że wyczerpała się awangarda jako ruch niosący ważne ideowo i arty­stycznie treści. Na Festiwalu tym nie było żadnych znaczących wy­darzeń, a objawy konwencjonalizacji języka teatralnego, który jeszcze niedawno miał być środkiem przełamywania konwencji, wyraźnie się nasiliły. Należy więc przyznać rację organizatorom, którzy umieli trafnie i w samą porę ocenić sytuację ogłaszając za­kończenie trwającego osiem lat cyklu festiwalowych spotkań. Już na tym ostatnim powstała idea ich kontynuowania, lecz
Read More